Bagaimanakah Jin Menjelma?

Pertama sekali, tidak diragui lagi bahawa jin itu boleh menjelma dengan berbagai bentuk dan berbagai penampilan, misalnya: bentuk manusia, haiwan, ular dan kala jengking. Qadhi
Read More...

Akal dan Kewujudan Jin

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahawasanya alam jin termasuk salah satu alam yang tersembunyi dan kita tidak boleh melihatnya dengan mata. Keadaanya yang tersembunyi ini
Read More...

Ayat-Ayat Tentang Jin

Firman Allah SWT berikut ini: "Dan mereka (orang-orang musyrik) menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allahlah yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka berbohong
Read More...