Nasihat Jin Kepada Manusia

Dalam kitab Akam Al-Marjan karya As-Syibli disebutkan satu riwayat dari Ibnu Abid Dunya dari Subekas bin Aswad dari Abu Khalifah Al-Abdi, beliau berkata: Anak lelakiku meninggal
Read More...

Agama dan Keyakinan Jin

Allah SWT berfirman: "Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku." (Az-Zariyat: 56) Ayat ini menunjukkan bahawa jin juga dibebani
Read More...