Melindungi Diri Dari Sihir

128

Ada beberapa cara untuk melindungi seseorang dari sihir sebelum terjadinya serangan sihir. Jika semua orang mengetahuinya, nescaya mereka akan terhindar dari perbuatan jahat yang dibenci oleh Allah SWT. Antara cara-cara tersebut antara lain ialah:

  1. Ikhlas kepada Allah SWT dalam segala sesuatu, terus-menerus berzikir mengingati Allah SWT dan mengesakan-Nya.
  2. Sentiasa membaca Al-Quran Al-Karim, menghafalnya, serta merenungkan ayat-ayat dan maknanya.
  3. Membaca ayat Kursi dan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah setiap hari pada pagi dang petang hari.

Keutamaan kedua-dua bacaan itu termaktub di dalam hadis Rasulullah SAW: “Barangsiapa yang membaca ayat Kursi pada waktu malam, maka Allah sentiasa menjaganya dan syaitan tidak boleh mendekatinya sampai dia memasuki waktu pagi.”

Rasulullah SAW juga bersabda:

“Barangsiapa yang membaca kedua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada suatu malam, maka kedua-dua ayat itu akan mencukupinya.” (HR. Al-Bukhari)

Dua ayat terakhir tersebut ialah:

“Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan Rasul-Rasul-Nya. (Mereka mengatakan). ‘Kami tidak membeza-bezakan antara seseorang [un (dengan yang lain) dari Rasul-Rasul-Nya’, dan mereka mengatakan, ‘Kami dengar dan kami taat.’ (Mereka berdoa), ‘Ampunilah kami ya Rabb kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.’ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan dia mendapat seksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa), ‘Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.'” (Al-Baqarah: 285-286)

4. Selalu membaca zikir pagi dan petang.
5. Selalu mendirikan solat fardu secara berjemaah.
6. Selalu mengerjakan solat tahajut dengan sekuat kemampuannya.
7. Membaca surah Al-Baqarah di rumah atau mendengarnya, kerana di dalam surah itu terkandung berkat.
8. Menghindari segala sesuatu yang berkaitan dengan sihir, baik orang-orangnya mahupun perbuatannya.
9. Memakan beberapa kurma Ajwah sebelum makan. Jika mampu, pilihlah kurma tersebut yang berasal dari Madinah, maka itu lebih utama. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barangsiapa yang memasuki waktu pagi dengan memakan beberapa butir kurma Ajwah, maka racun atau sihir tidak akan menimbulkan mudarat terhadap dirinya pada hari itu.” (HR. Al-Bukhari)

Jika seseorang menjalani salah satu atau semua perlindungan ini secara terus-menerus, maka kebiasaannya tersebut akan berfungsi sebagai tameng yang melindunginya dari pengaruh sihir dengan izin Allah SWT.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.